Actividades artísticas e musicais. Gastronomía

SECCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS E MUSICAIS E GASTRONOMÍA

Coordinador: Braulio Vilariño Varela

A música tradicional dun pobo é a súa historia cantada en lugar de contada . Dinos sobre a súa historia , pero tamén da súa evolución , humor, crenzas relixiosas beatas ou seculares.

En A Ulloa , centos de asociacións culturais levan anos encargandose de recuperar e rexistrar esta tradición oral-musical para preservalo como unha parte esencial da nosa identidade popular.

A esta tradición, sumáronselle nos últimos anos novas tendencias en forma de festivais e encontros de música e danza doutras rexións de España ou Europa.

Esta sección pretende dar impulso e forma a todas as manifestacións culturais nacidas ou promovidas na rexión de A Ulloa.

ComparteShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn