O Instituto

Información de contacto

Enderezo: Praza do conselleiro Fernando Salgado nº 2, Monterroso, 27560 Lugo.

Teléfono: 687408510

Email: institutoulloa@gmail.com

Páxina de contacto: ieu.gal/contacto

Xunta de goberno

Director X. Francisco Pardo Teijeiro (Palas de Rei)
Vicedirector Jesús Otero Calvo (Monterroso)
Secretario Xosé Miguel de Castro (Palas de Rei)
Administrador Xosé Luis Santiso (Antas de Ulla)
Vogal nº 1 Braulio Vilariño (Palas de Rei)
Vogal nº 2 Marta Gontá Cordeiro (Antas de Ulla)
Vogal nº 3 María José Gómez Alvite (Monterroso
Primeira xuntanza dos socios fundadores IEU

Primeira xuntanza dos socios fundadores IEU

Presentación

O Instituto de Estudos Ulloáns (IEU), asociación cultural con ámbito de actuación a comarca da Ulloa e con sede social en Monterroso, naceu na palleira da casa de Laxe, na aldea de Chorexe, parroquia de Pidre, concello de Palas de Rei. A súa humilde orixe, nunha palleira dunha pequena aldea da Ulloa, diferénciano na nacenza doutros institutos parellos, non polas características do edificio senón pola significación do mesmo. A palleira é a construción máis representativa do noso mundo rural. Non hai na Ulloa casa grande, pazo ou casa labrega que non teña palleira, sólido edificio minimalista e funcional, de liñas arquitectónicas sinxelas e elegantes, que representa a fartura e a dignidade do agro lucense.

Con esa forza innata e co obxectivo de estudar e protexer o patrimonio cultural da Ulloa, entendendo o termo cultura no seu máis amplo senso, o IEU desenvolve diferentes proxectos culturais organizados por seccións, que poden consultar no menú desta páxina.

Se desexan participar nas nosas actividades e integrarse no noso Instituto poderán facelo inscribíndose directamente nesta web ou contactando con nos.

Obxetivos

a) Promover a investigación, o estudo e a divulgación cultural en todo o referente ao patrimonio natural, paisaxístico, histórico, artístico, arquitectónico, arqueolóxico, etnográfico, lingüístico, documental, bibliográfico, científico e técnico dos tres concellos que integran a Ulloa.

b) Fomentar a conservación e respecto polo patrimonio da Ulloa, tanto material como inmaterial, como ben cultural, natural e económico.

c) Contribuír, mediante as súas actividades, á apreciación da importancia da cultura propia e dos valores patrimoniais (cultural, natural e paisaxístico) no contexto territorial da Ulloa como elemento clave de afirmación da identidade comarcal e de cohesión social.

d) Asesorar e colaborar en proxectos de desenvolvemento rural sustentable baseados na relación entre cultura e natureza, en ámbitos como o turismo rural ou as empresas ecolóxicas.

e) Fomentar a defensa tanto dos valores tradicionais do agro como da tendencia ecolóxica e conservacionista do novo agro ulloán en canto nova cultura territorial xurdida dos cambios funcionais e de uso que os actuais tempos e a sociedade demandan.

f) Promover estudos e desenvolver actividades culturais en relación ao Camiño de Santiago.

g) Colaborar e compartir informacións con todos aqueles organismos e entidades culturais e educativas cuxos fins sexan compatibles cos propios, así como con institucións europeas, estatais, autonómicas, provinciais ou locais con intereses ou fins comúns.

h) Impulsar a creación do Museo Etnográfico da Ulloa.

ComparteShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn