O Instituto

Información de contacto

Dirección: Praza do conselleiro Fernando Salgado nº 2, Monterroso, 27560 Lugo.

Teléfono: 687408510

Email: institutoulloa@gmail.com

Páxina de contacto: ieu.gal/contacto

Xunta de goberno

Director X. Francisco Pardo Teijeiro (Palas de Rei)
Vicedirector Jesús Otero Calvo (Monterroso)
Secretario Xosé Miguel de Castro (Palas de Rei)
Administrador Xosé Luis Santiso (Antas de Ulla)
Vogal nº 1 Braulio Vilariño (Palas de Rei)
Vogal nº 2 Marta Gontá Cordeiro (Antas de Ulla)
Vogal nº 3 María José Gómez Alvite (Monterroso
Primeira xuntanza dos socios fundadores IEU

Primeira xuntanza dos socios fundadores IEU

Presentámonos!

Proxecto que nace con moita ilusión e que vai medrando lentamente pero con boa letra. A iniciativa de Francisco Pardo encheu de ledicia a moitos ulloáns, que non acababan de encontrar a maneira de poñen en valor tantos e tan diversos aspectos da nosa comarca.  Para poder agrupar e clasificar todo o que a Ulloa nos ofrece, creáronse as seccións.

Nesta páxina, no menú principal, poderás visitar as mencionadas seccións, para informarte de calquera das marabillas que esta terra che ofrece sexa do ámbito que sexa.

O instituto de Estudos Ulloáns é unha asociación privada creada para todas e todos, polo que calquera que desexe participar poderá facelo inscribíndose nesta web Agardamos e confiamos plenamente en que esta iniciativa perdure no tempo e pouco a pouco vaia cumprindo as nosas expectativas.

Obxetivos

a) Promover a investigación, o estudo e a divulgación cultural en todo o referente ao patrimonio natural, paisaxístico, histórico, artístico, arquitectónico, arqueolóxico, etnográfico, lingüístico, documental, bibliográfico, científico e técnico dos tres concellos que integran a Ulloa.

b) Fomentar a conservación e respecto polo patrimonio da Ulloa, tanto material como inmaterial, como ben cultural, natural e económico.

c) Contribuír, mediante as súas actividades, á apreciación da importancia da cultura propia e dos valores patrimoniais (cultural, natural e paisaxístico) no contexto territorial da Ulloa como elemento clave de afirmación da identidade comarcal e de cohesión social.

d) Asesorar e colaborar en proxectos de desenvolvemento rural sustentable baseados na relación entre cultura e natureza, en ámbitos como o turismo rural ou as empresas ecolóxicas.

e) Fomentar a defensa tanto dos valores tradicionais do agro como da tendencia ecolóxica e conservacionista do novo agro ulloán en canto nova cultura territorial xurdida dos cambios funcionais e de uso que os actuais tempos e a sociedade demandan.

f) Promover estudos e desenvolver actividades culturais en relación ao Camiño de Santiago.

g) Colaborar e compartir informacións con todos aqueles organismos e entidades culturais e educativas cuxos fins sexan compatibles cos propios, así como con institucións europeas, estatais, autonómicas, provinciais ou locais con intereses ou fins comúns.

h) Impulsar a creación do Museo Etnográfico da Ulloa.

ComparteShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn