A exposición “A Ulloa Fotografías centrípetas” organizada polo IEU na Deputación de Lugo (Mundodiario 10/10/2021)